65 Accions Artístiques Efímeres
17 Exposicions (93 itineràncies)
9 Accions Artístiques Permanents
3 Performances
1 Curtmetratge


Reunió de Papaia estem especialitzats en:

Organització de grans esdeveniments culturals.  Ens encarregem de tot, des de la idea inicial fins als més petits detalls de la logística organitzativa, passant per la difusió en els mitjans de comunicació o les xarxes socials, la recerca de patrocinis, l'elecció dels artistes participants, etc.

Exposicions de producció pròpia de temàtica general. Aquelles que fem en la seva totalitat, des de la idea inicial, els continguts i el disseny fins a la producció dels materials, el muntatge i la itinerància. Poden ser de qualsevol tema i de format gran, mitjà o petit. En concret, per exposicions a l'aire lliure, que són les que poden arribar a un públic més ampli, disposem de diferents formats d'expositors.

Exposicions de producció pròpia per a activitats puntuals. Mostres que es fan per encàrrec o per iniciativa pròpia per donar suport a esdeveniments concrets, per exemple fires, jornades o commemoracions de fets històrics.

Itinerància d'exposicions de producció aliena.  Fem circular mostres culturals i exposicions de tota mena que ja volten per Europa de manera habitual. Coordinar les relacions entre el propietari de l'exposició i el client que vol portar a la seva ciutat, encarregant-nos de tots els tràmits burocràtics i comunicatius i de totes les activitats paral·leles a l'exposició. És un servei complet o "claus en mà".

Altres projectes o accions singulars. La decoració d'una paret mitgera o d'una rotonda, l'elecció i col·locació d'una escultura en un espai públic, una "performance" artística per un acte cultural ... organitzem i muntem accions singulars de tot tipus.
Back to Top